1. Начало
  2. Декларация за поверителност

Политика за защита на личните данни

Относно: използването на интернет траницата https://www.zaednosteb.com/

В сила от 29.05.2018 година

Последни изменения на 29.05.2018 година

Въведение

Извършвайки дейността си, „Ехола“ ЕООД, ЕИК 205128251, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ж.к. кв. „Кольо Фичето“, ул. „Професор Илия Янулов“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница https://www.zaednosteb.com/ се притежава от „Ехола“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, но не само Регламент (EC) 2016/679 („GDPR“).

Настоящата Политика за защита на личните данни, има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

„Ехола“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си https://www.zaednosteb.com/.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Ехола“ ЕООД не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Какво са лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Част от данните представляващи лична информация са: адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други.

Лични данни, разкриващи расата или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни.

„Ехола“ ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Събиране и използване на лични данни

„Ехола“ ЕООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите в https://www.zaednosteb.com/. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни https://www.zaednosteb.com/ и управление на Вашите покупки. Също така, могат да бъдат употребявани за статистически цели за интернет страницата https://www.zaednosteb.com/, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на „Ехола“ ЕООД.

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Ехола“ ЕООД може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „Ехола“ ЕООД и предоставяте информация на Дружеството.

Каква лична информация събираме

„Ехола“ ЕООД, събира лични данни от всеки посетител който се е съгласил да сподели доброволно своите лични данни на страницата https://www.zaednosteb.com/, които лични данни са:

IP адреси;

Електронен адрес (email);

IP адресите се съхраняват ежедневно в системата на https://www.zaednosteb.com/, за период от до 24 часа, след което се изтриват автоматично в края на деня и ако посетите отново страницата, то записът ще се запише пак.

Електронния Ви адреси ще се запише в системата на https://www.zaednosteb.com/, само ако доброволно и собственоръчно сте го въвели в полето на абониране за бюлетин.

При създаване на Авторски профили в интернет страницата ни https://www.zaednosteb.com/ ние събираме следните данни:

Две имена;

Електронен адрес (email);

Снимка;

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация

IP адрес;

Събираните IP адреси са само и единствено със статистически характер, необходими за дневните, седмичните, месечните и годишни отчети за посещаемост на уеб сайта https://www.zaednosteb.com/. Тези статистики представляват броя посетители за конкретните периоди.

„Ехола“ ЕООД, не използва за други цели Вашия IP адрес записан през интернет страницата https://www.zaednosteb.com/.

Електронен адрес (email);

Вашия електронен адрес ни е необходим за да Ви информираме чрез имейл за актуалните публикации от интернет страницата https://www.zaednosteb.com/.

„Ехола“ ЕООД, не използва за други цели Вашия електронен адрес записан през интернет страницата https://www.zaednosteb.com/.

Cookies и други технологии

Употреба на бисквитки (Cookies)

Какво са бисквитки (Cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайт. Информацията по-долу, има за цел прозрачност. Да Ви даде необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Ехола“ ЕООД, използва на интернет страницата си https://www.zaednosteb.com/.

Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват от „Ехола“ ЕООД?

Интернет страницата ни https://www.zaednosteb.com/, използва бисквитки за да улесни навигацията Ви.

Бисквитки, необходими за функционирането на авторските акаунти в https://www.zaednosteb.com/.

Можете да настроите интернет браузъра си който ползвате, така, че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции на браузъра си, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„Ехола“ ЕООД, не носи отговорности, ако интернет браузъра, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Google+, Twitter и други подобни, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези уеб сайтове.

„Ехола“ ЕООД, не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тяхните общи условия.

Ние от „Ехола“ ЕООД, горещо Ви молим и силно Ви препоръчваме, подробно да се запознаете с техните общи условия на изброените по-горе социални мрежи, както и на други подобни уеб портали.

Разкриване на Вашите лични данни

Възможно е да се наложи - по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене - „Ехола“ ЕООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други подобни проблеми от обществена значимост, такава разкриване е необходимо или умесно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такава разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

Трансфер в трети страни

„Ехола“ ЕООД, не прехвърля данните Ви в трети страни;

Защита на личната информация

„Ехола“ ЕООД, взима предпазни мерки - включващи административни, технически и физически мерки за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и/или злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

„Ехола“ ЕООД, използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници в уеб сайта си https://www.zaednosteb.com/, на които се събира лична информация.

Когато сте добавен като „Автор“ и публикувате в интернет страницата https://www.zaednosteb.com/, Вие споделяте лична информация, която, е видима за други потребители/посетители и може да бъде четена и/или споделяна в социални мрежи, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която споделяте в тези случаи.

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Вашите права във връзка с данните Ви

Ако сте предоставили Вашите лични данни на „Ехола“ ЕООД, чрез интернет страницата https://www.zaednosteb.com/, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет траницата https://www.zaednosteb.com/;

право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Ехола“ ЕООД;

право да искате извършването на подходяво коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;

правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;

право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните;

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на security@zaednosteb.com или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Велико Търново 5000, ж.к. кв. „Кольо Фичето“, ул. „Професор Илия Янулов“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно за най-кратък срок от време. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Ехола“ ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакти в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни https://www.zaednosteb.com/, ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

Данни за контакти

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на личните данни в „Ехола“ ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини:

Връзка с нас, чрез имейл адрес: security@zaednosteb.com

Връзка с нас, чрез физическо писмо по пощата: гр. Велико Търново 5000, ж.к. кв. „Кольо Фичето“, ул. „Професор Илия Янулов“ № 1, вх. А, ет. 5, ап. 18